Autonovo

 A U T O P O Ž I Č O V Ň A

 

 

Objednávka náhradného vozidla počas servisu:

(Všetky polia formulára sú povinné. Nepoužívajte diakritiku.)

 

Meno a Priezvisko alebo Firma:

 

Telefón:

 

Email:

 

Držiteľ vod. preukazu B:

 

Typ vozidla v servise:

 

ŠPZ vozidla v servise:

 

Druh opravy (napr. prehliadka, poistná udalosť a pod.):

 

Typ požadovaného vozidla (vid. vozidlá požičovne):

 

Predpokladaná doba zapožičania (zadajte dátum od - do vrátane):

 

Predpokladaný počet najazdených km počas zapožičania:

 

Využívanie vozdila:

 

Spôsob platby za zapožičanie:

 

Stály klient - vozidlo požičovne Autonovo v minulosti požičané:

 

 

 
 

Klienti servisu - 5% zľava na denný prenájom.

Stáli klienti požičovne - 10% zľava na denný prenájom.